Cloud Linux Hosting

YEARLY OpenVZ VPS: 256MB Ram, 256MB vSwap, 10GB HDD, 2Cores CPU, 500GB Datatransfer: 720.000/năm. Đăng ký tại đây

Cloud Linux Hosting không giới hạn băng thông là giải pháp tối ưu giúp người sử dụng lưu trữ website hiệu quả. Hosting linux sử dụng hệ điều hành Cloud Linux đảm bảo mức độ bảo mật và phân bổ tài nguyên phần cứng lớn nhất cho từng gói hosting. Cơ chế backup dữ liệu định kỳ hàng ngày và mô hình Cloud hosting giúp bạn ổn định website ở mức độ cao nhất.

Cloud basic

Cloud Linux

50.000/tháng

Đặt mua
 • Disk space 1GB
 • Miễn phí SSLFree SSLThanh toán tối thiểu 12 tháng
 • Bandwidth Unlimited
 • Addon domains Unlimited
 • Database/FTP Unlimited
 • IP riêng Không
 • Backup Hàng ngày
 • Cronjob/GD/CGI Hỗ trợ
 • DDOS Protection Hỗ trợ
 • Control Panel Direct Admin
 • 50.000/tháng

 • Đặt mua

Cloud Normal

Cloud Linux

90.000/tháng

Đặt mua
 • Disk space 2GB
 • Miễn phí SSLFree SSLThanh toán tối thiểu 12 tháng
 • Bandwidth Unlimited
 • Addon domains Unlimited
 • Database/FTP Unlimited
 • IP riêng Không
 • Backup Hàng ngày
 • Cronjob/GD/CGI Hỗ trợ
 • DDOS Protection Hỗ trợ
 • Control Panel Direct Admin
 • 90.000/tháng

 • Đặt mua

Cloud Premium

Cloud Linux

120.000/tháng

Đặt mua
 • Disk space 3GB
 • Miễn phí SSLFree SSLThanh toán tối thiểu 06 tháng
 • Bandwidth Unlimited
 • Addon domains Unlimited
 • Database/FTP Unlimited
 • IP riêng Không
 • Backup Hàng ngày
 • Cronjob/GD/CGI Hỗ trợ
 • DDOS Protection Hỗ trợ
 • Control Panel Direct Admin
 • 120.000/tháng

 • Đặt mua

Cloud Advance

Cloud Linux

200.000/tháng

Đặt mua
 • Disk space 5GB
 • Miễn phí SSLFree SSLThanh toán tối thiểu 06 tháng
 • Bandwidth Unlimited
 • Addon domains Unlimited
 • Database/FTP Unlimited
 • IP riêng 01 IP
 • Backup Hàng ngày
 • Cronjob/GD/CGI Hỗ trợ
 • DDOS Protection Hỗ trợ
 • Control Panel Direct Admin
 • 200.000/tháng

 • Đặt mua

Các dịch vụ tiện ích khác

Thời gian kích hoạt, thông tin Datacenter và các dịch vụ cộng thêm:


1. Chế độ Backup:

- Hỗ trợ backup tự động toàn bộ hosting hàng ngày.

2. Panel quản lý Hosting:

- Direct Admin


3. Thông tin chung:

- Áp dụng mô hình công nghệ điện toán đám mây nhằm đảm bảo tính luôn sẵn sàng của dịch vụ.

- Hệ thống lưu trữ ổ cứng SAS 15K/RAID10

- Kích hoạt dịch vụ ngay lập tức sau khi đăng ký và thanh toán.

- Datacenter HANEL-CSF/VDC


4. Dịch vụ cộng thêm:

- Thêm 01 IP: 90.000 VNĐ/tháng.

- Chứng chỉ số (SSL Certificate) GeoTrust RapidSSL: 580.000 VNĐ/năm (miễn phí cài đặt).