Cloud Windows Hosting

YEARLY Windows VPS: 256MB Ram, 256MB vSwap, 10GB HDD, 1 Cores CPU x 500Mhz, Unlimited Datatransfer: 960.000/năm. Đăng ký tại đây

Cloud Windows Hosting không giới hạn băng thông là giải pháp tối ưu giúp người sử dụng lưu trữ website hiệu quả. Hosting Windows sử dụng hệ điều hành Windows Server 2008 hỗ trợ các tiêu chuẩn lưu trữ Hosting .NET, cơ chế backup dữ liệu định kỳ hàng ngày và mô hình Cloud hosting giúp bạn ổn định website ở mức độ cao nhất.

Cloud basic

Microsoft .NET

80.000/tháng

Đặt mua
 • Disk space 1GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Addon domains Unlimited
 • SQL Database/FTP Unlimited
 • IP riêng Không
 • Backup Hàng ngày
 • Microsoft .NET2.0/3.5/4.0/4.5
 • DDOS Protection Hỗ trợ
 • Control Panel Parallels Plesk
 • 80.000/tháng

 • Đặt mua

Cloud Normal

Microsoft .NET

120.000/tháng

Đặt mua
 • Disk space 2GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Addon domains Unlimited
 • SQL Database/FTP Unlimited
 • IP riêng Không
 • Backup Hàng ngày
 • Microsoft .NET2.0/3.5/4.0/4.5
 • DDOS Protection Hỗ trợ
 • Control Panel Parallels Plesk
 • 120.000/tháng

 • Đặt mua

Cloud Premium

Microsoft .NET

150.000/tháng

Đặt mua
 • Disk space 3GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Addon domains Unlimited
 • SQL Database/FTP Unlimited
 • IP riêng Không
 • Backup Hàng ngày
 • Microsoft .NET2.0/3.5/4.0/4.5
 • DDOS Protection Hỗ trợ
 • Control Panel Parallels Plesk
 • 150.000/tháng

 • Đặt mua

Cloud Advance

Microsoft .NET

250.000/tháng

Đặt mua
 • Disk space 5GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Addon domains Unlimited
 • SQL Database/FTP Unlimited
 • IP riêng 01 IP
 • Backup Hàng ngày
 • Microsoft .NET2.0/3.5/4.0/4.5
 • DDOS Protection Hỗ trợ
 • Control Panel Parallels Plesk
 • 250.000/tháng

 • Đặt mua

Các dịch vụ tiện ích khác

Thời gian kích hoạt, thông tin Datacenter và các dịch vụ cộng thêm:


1. Chế độ Backup:

- Hỗ trợ backup tự động toàn bộ hosting hàng ngày.

2. Panel quản lý Hosting:

- Parallels Plesk


3. Thông tin chung:

- Áp dụng mô hình công nghệ điện toán đám mây nhằm đảm bảo tính luôn sẵn sàng của dịch vụ.

- Hệ thống lưu trữ ổ cứng SAS 15K/RAID10

- Kích hoạt dịch vụ ngay lập tức sau khi đăng ký và thanh toán.

- Datacenter HANEL-CSF/VDC


4. Dịch vụ cộng thêm:

- Thêm 01 IP: 90.000 VNĐ/tháng.

- Chứng chỉ số (SSL Certificate) GeoTrust RapidSSL: 580.000 VNĐ/năm (miễn phí cài đặt).