Tag Archives: email zoho

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ email doanh nghiệp

Google thông báo ngừng cung cấp Email doanh nghiệp miễn phí

Từ ngày 1/7/2022, Google sẽ chính thức ngừng dịch vụ Email miễn phí G-suite (Google apps cũ). Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ này sẽ tốn hàng trăm triệu đồng mỗi tháng để nâng cấp và duy trì dịch vụ nếu có số lượng tài khoản email từ vài chục […]