VINASOFT giúp bạn trở thành đối tác hưởng hoa hồng lợi nhuận thông qua chương trình TIẾP THỊ LIÊN KẾT. Các mức hưởng hoa hồng lợi nhuận như sau:

  • Dịch vụ Dedicated server: 5%
  • Dịch vụ VPS: 10%
  • Dịch vụ Email: 10%
  • Dịch vụ Co-location: 5%
  • License Key: 2%
  • Streaming live Camera: 10%

Đăng ký tài khoản Tiếp thị liên kết tại đây

Sau khi đăng ký hoàn tất tài khoản Tiếp thị liên kết (cộng tác viên), bạn Đăng nhập tại đây và bắt đầu giới thiệu link tiếp thị để hưởng hoa hồng.