VPS  Camera tích hợp Control quản lý qua website

Bạn có thể chủ động reboot/shutdown VPS từ bất cứ đâu thông qua trình duyệt website trên thiết bị PC/Mobile, theo dõi liên tục tình hình hoạt động của VPS. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp ứng dụng trên iOS và Android giúp bạn truy xuất dữ liệu và xem lại video camera bất cứ thời điểm nào.

VPS control panel for VMWare